Om at spørge til den sociale kapital

Det er meget almindeligt at bruge spørgeskemaer, når man vil vide noget om den sociale kapital. Det kan være i forbindelse med en arbejdsklimamåling, eller hvis man ønsker at måle den sociale kapital i et boligområde, et lokalsamfund eller andre steder, hvor man er interesseret i at få en viden om, hvordan det forholder sig med den sociale kapital.

  • Mener De, at man kan stole på andre mennesker, eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig?
  • Hvor meget tillid har De til følgende Institutioner: Domstole, Politiet, Embedsmænd, Regeringen?

Rådgivende Sociologer har udviklet et spørgebatteri, der kan bruges til at måle den sociale kapital. Spørgsmålene er testede og validerede gennem en række undersøgelser så forskellige steder som på arbejdspladser og i boligområder.